E-learning, který nenudí

S nějakou formou vzdělávání podporovanou technologiemi se setkal téměř každý. A mnoho z těchto lidí usoudilo, že učit se sám, na dálku a z počítače není tak zajímavé a efektivní, jako fyzická přítomnost ve vzdělávacím programu. Motivace klesá jednak díky tomu, že počítač je možné využívat i k jiným a naší duši příjemnějším činnostem, a také proto, že čtení informací z obrazovky počítače či jiného zařízení je méně pohodlné než například z knihy. Velký podíl na nižší motivaci mívá často také samotný obsah a forma kurzu. Než se podíváme na možnosti, jak motivaci k dokončení studia zvýšit, nahlédněme malinko do naší hlavy.

na_kolePoznatky moderní neurovědy nám umožnili vidět do našeho mozku a zjistit, co se v něm děje při učení. Zjistilo se například to, že pokud člověk přijímá nové informace, jeho mozek vyvíjí značné úsilí a spotřebovává velké množství glukózy, která je jeho zdrojem energie. Pokud naopak nové informace využívá v praxi, spotřeba energie (glukózy) je výrazně nižší. Z fyzického pohledu by se to dalo přirovnat k dvěma různým fázím jízdy na kole. Fáze učení se novým věcem se podobá jízdě do kopce s vysokou potřebou fyzického úsilí. Druhá fáze, kdy uplatňujeme získané poznatky, se dá přirovnat jízdě z kopce, kdy se naopak využívá nahromaděná kinetická energie.

Bohužel řada elektronických kurzů svou strukturou připomíná jízdu do velmi dlouhého a příkrého kopce. Studujícím jsou předkládány nové a nové informace, které jsou proloženy občasnými testy či dotazníky pro ověření získaných znalostí. Není divu, že takové kurzy jsou pro člověka velmi namáhavé, že většina lidí brzy ztratí motivaci v kurzu pokračovat.

Kvalita e-learningového programu

Pro dobré rozvojové programy je charakteristické střídání nových informací s možností jejich aplikace. Další nové informace pak staví na dříve získaných dovednostech, čímž ulehčují jejich vstřebávání. Mnohému se tyto online rozvojové programy naučili z počítačových her. I ta nejjednodušší hra totiž obsahuje fázi, ve které se hráč seznámí s prostředím a jeho ovládáním. Pak následuje několik poměrně jednoduchých úkolů, které posunou hráče do vyšší úrovně. Po splnění každého úkolu získá hráč okamžitou zpětnou vazbu, která nejen že ukazuje, jak si vede, ale je i cenným prvkem motivace pro pokračování do dalších úrovní. Pokud se mu nepodaří postoupit, má zpravidla možnost vrátit se zpět a zopakovat svůj pokus, čímž se v daném úkolu ještě více zdokonalí. Je to velmi zjednodušené, ale zároveň i velmi účinné.

flowMá to znaky stavu, který nazval maďarský psycholog Mihaly Csikszentmihalyi "stav plynutí" (angl. flow). Je to takový stav, kdy je člověk plně soustředěn na svou činnost, má zkreslené vnímání času, dostává se mu zpětné vazby o tom jak si vede a jeho schopnosti jsou v rovnováze s nároky, které na něj samotný úkol klade.

Co by tedy měl obsahovat kvalitní online rozvojový program? Především by měl obsahovat větší množství odlišných aktivit, ze kterých si mohou studující vybírat. Autonomie při volbě obsahu je významným motivátorem. Protože prvek sociálního učení je v dnešní době na vzestupu, studující by měl mít možnost sdílet své názory a zkušenosti, pravidelně komunikovat a spolupracovat na různých aktivitách. Každá nová informace by měla vycházet z dříve získaných znalostí a stavět na nich. A v neposlední řadě by měl být dobrým průvodcem a rádcem na cestě k sebezdokonalování.


autor: Bárta Miloš
další články autora »

Počítadlo návštěv