Povodně 2013: vliv médií na veřejnou správu a obyvatele zaplavených vesnic

Fotografie zatopené farmy.Nedávno jsem se vrátil z povodněmi postiženého Mělnicka. Působil jsem tam jako psychosociální podpora pro lidi, kteří při povodni přišli o svůj majetek a leckdy i střechu nad hlavou. Letošní povodně mi ukázaly již mnoho tváří. Mediální stránku věci jsem měl ale poprvé možnost zažít až zde.

Lepší než 2002...

Při obchůzkách po podmáčených domech obyvatel vesnice Obříství jsem si vyslechl mnoho názorů. Hodně obyvatel přirozeně srovnávalo letošní povodeň s rokem 2002 a mnozí z těch nejpostiženějších bylo rádo, že letošní velká voda nenabyla tehdejších rozměrů, kdy jim voda zaplavila dům až do dvou metrů. Letos byla “jen” do metru. Jiní si stěžovali na to, že ještě nestačili ani splatit dluhy z minulé velké vody a už si zase musí brát další půjčky.

A několik dalších srovnávalo i rychlost a efektivitu pomoci mezi jednotlivými obcemi. Na Mělnicku vznikl tak zajímavý fenomén Zálezlic. Starostové obcí stáli před rozhodnutím, zda a jakým způsobem povolit televizním štábům a novinářům vstup do obce.

Mediální humbuk kolem povodní je totiž dvojsečná zbraň. Na jednu stranu vede medializace konkrétní obce k rychlejšímu přísunu humanitární pomoci a finančních darů. Na stranu druhou je pro již tak dosti zdrcené obyvatele zbytečnou zátěží, když se jim před domem, ze kterého vynášejí svůj zničený majetek, hemží chtiví novináři, kteří se snaží zachytit co nejvíce plačících lidí a vyžívají se v senzaci ze zkázy. Nehledě na to, že mít obec obsazenou televizními štáby přináší i praktické a logistické problémy. Vysoká medializace tak zatěžuje nejen samotné obyvatele, ale i místní samosprávu.

Fenomén Zálezlice

Starosta Zálezlic vsadil na kartu vysoké medializace. I já, když jsem slyšel o Zálezlicích poprvé z úst pracovníků Českého Červeného Kříže, jsem okamžitě zbystřil, protože jsem si tuto obec pamatoval ze zpráv už z povodní v roce 2002. Tato medializace přinesla Zálezlicím podstatně více finanční i materiální podpory, než okolním obcím, ačkoli rozsah škod byl obdobný v celém okolí toku Labe.

Obyvatelé okolních vesnic tak nemají Zálezlické zrovna v lásce a přirozeně se ptají, proč jejich starostové nepřistoupili na podobný model. Medializace zde sice působí pozitivně pro jednu obec, ale nikoli pro širší okolí. Odpověď na tuto otázku je nastíněna výše. Medializace povodní je dvousečná zbraň. Buď se může místní samospráva starat o potřeby občanů nebo může obvolávat média a dávat rozhovory, aby přinesla obci potřebné finance. Obojí se prostě zvládnout nedá.

Při rozhovoru se starostkou Obříství přesně tohle dilema vyplynulo na povrch. Je pravdou, že jsou obce, kde je pomoc organizována celkově špatně, nikdo se o lidi moc nezajímá a veškerá humanitární pomoc čeká na skladech, o kterých leckdy postižení ani neví. Stejně tak jsou ale obce, které mají ve svých čelech schopné managery, kteří umí práci správně delegovat a organizují účinnou a cílenou pomoc.

Dobrý starosta a špatný starosta

Dobrý starosta dokáže své podřízené motivovat a svou aktivitou vlévá naději do žil všech postižených, jak napsal ve svém nedávném článku Erik Tabery. Proto i v té nejpostiženější obci může panovat lepší nálada, než v obci podstatně méně zaplavené. Organizace práce, spolupráce s neziskovkami a státními složkami a všeobecná řízená aktivita je nejenom efektivní z hlediska rychlosti úklidových prací, ale má i blahodárný vliv na psychiku všech postižených.

Zhodnocení povodní a efektivity místní samosprávy pak bude na občanech v příštích komunálních volbách. Tou dobou již opadnou přirozené emoce, které se k živelním pohromám vážou, a lidé možná ocení i věci, které teď nevidí. Není ale pravdou, že medializace je tou jedinou správnou cestou, jak dosáhnout na peníze a materiální pomoc.

Stejně jako humanitární pomoc, by měla být i pomoc finanční organizována. Nejlepší investicí je tak poslat peníze nějaké neziskovce, která se následně postará o všechny potřebné. Za sebe můžu říct, že Český Červený Kříž se přesně o tohle snaží. Jeho pracovníci obcházejí jednotlivé lidi z vytopených domů a ptají se na jejich potřeby. Pomoc je tak přesně cílená a účinná. Lít peníze do mediálně známých lokalit je zbytečné a vytváří to jen další napětí.

Zdroje:

Erik Tabery. Banální text o záplavách. (4. června 2013). Získáno červen 13, 2013, z http://respekt.ihned.cz/komentar/c1-59999960-banalni-text-o-zaplavach


autor: Pustina Jaroslav
další články autora »

Počítadlo návštěv