Povinná „otcovská“ aneb nejen žena je „nespolehlivou“ zaměstnankyní s „rizikem“ rodičovství

Tak takhle nějak to stojí v návrhu Oranžového klubu na uzákonění povinného dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku. Médii okamžitě proběhla obrovská vlna nevole a to především kvůli slovíčku „povinná“.

V každé domácnosti se už asi řešilo jak sladit rodinu a práci nebo jak se profesně uplatnit a nepřijít přitom o šanci mít rodinu a děti? Ať už se jedná ve většině případů o ženy či v menšině o muže. U nás je mateřská dovolená v délce přibližně až 1000 pracovních dní. Momentálně může rodičovskou dovolenou čerpat matka i otec do tří let věku dítěte, a to jak střídavě, tak i současně, zcela podle vlastní úvahy, buď vcelku nebo přerušovaně . Tímto zákonným opatřením by v rodinách, kde jeden z manželů vydělává víc než druhý, došlo v konečném důsledku akorát o propad celkových příjmů. Navíc i zaměstnavatelé by s tím mohli mít nemalé problémy, tomu zaměstnanec nebo zaměstnankyně svůj nástup na rodičovskou dovolenou jen oznamuje. A ten jim následně nemůže dát výpověď z pracovního poměru. A stát? Ten by celkově ušetřil.

Myšlenka není špatná, ale…

Myšlenka zrovnoprávnění mužů a žen v rodičovské dovolené ovšem zase tak špatná není, jen se člověk musí zamyslet nad tím, že pokud se tento návrh opírá například o chudobu matek samoživitelek, pak je potřeba říci, že jsou ohroženy chudobou hlavně kvůli tomu, že jsou na děti sami a ne kvůli tomu, že jsou ženy. To samé by nastalo i v opačném případě, pokud by byl muž samoživitel. Problematické je v naší republice spíše flexibilita zaměstnavatelů, především co se týká částečných úvazků, a nedostatečný počet fungujících jeslí a školek. A takto bychom mohli pokračovat i dál.

Cukr a bič

Zjednodušeně řečeno, chovej se tak, jak chceme my nebo budeš potrestán. Pokud tedy otec povinně nevystřídá matku na mateřské dovolené, pak jim stát sebere část finanční podpory. Investice do předškolního vzdělání by se tedy vyplatila mnohem víc, než vymýšlení hloupých zákonů. A pokud jsme se inspirovali, jak říkají někteří politici v zahraničí, kde je tato forma přídavků již léta zavedená, pak je také potřeba říci, že tam ženy i muži pobírají podstatně vyšší platy než u nás a rozdíly mezi platem muže a ženy nejsou tak obrovské.

Svoboda volby

Většina odborníků i obyčejných lidí se shoduje na tom, aby každá rodina měla právo na rozhodnutí zda půjde na mateřskou matka nebo otec dle vlastního uvážení a rodinné situace. Předpis je spíše destruktivním řešením. Pak by někdo mohl přijít i s nařízením kdy si koho brát nebo kdy kdo má chodit na záchod. Stát by měl do soukromých a rodinných záležitostí zasahovat co nejméně. Není možné rodinám tyto věci nařizovat, musí mít možnost si dobrovolně vybrat.


autor: Herinková Veronika
další články autora »

Počítadlo návštěv