Na konferenci Neurověda ve vzdělávání II dorazilo téměř 140 účastníků z celé ČR

konference neurověda ve vzdělávání ii - 29.4.2015

Ve středu 29.4.2015 proběhla v Praze již druhá konference s mezinárodní účastí s názvem "Neurověda ve vzdělávání", kterou společnost Everesta pořádala spolu se společností Neurasoft.

Program konference byl zaměřen na nejnovější poznatky neurověd o fungování mozku a zejména jejich využití v každodenní praxi učitelů, lektorů, koučů, vychovatelů nebo speciálních pedagogů.

Z vystoupení jednotlivých řečníků vyplynuly tyto klíčové faktory pro vysokou úspěšnost učení a rozvíjení dovedností:

  • Nejpřirozenější je učení nápodobou nebo práce formou pokus - omyl. Nechte děti, aby si na podstatu věcí přicházely samy a dělaly při tom chyby.
  • Pestrost forem výuky upevňuje osvojení nových poznatků. Co si přečtu, zapíšu, osahám, nakreslím a ještě o tom třeba povím ostatním, to si pamatuji lépe.
  • Motivujte žáky a studenty k učení a poznávání. Velmi důležité je přitom vysvětlení kontextu probírané látky a cíl, ke kterému výuka směřuje.
  • Nejefektivnější učení probíhá v prostředí bez stresu. Stres blokuje mozek v jeho schopnosti vtisknout si právě získané poznatky.
  • Je optimální poskytnout každému dítěti individuální přístup k seberozvoji a učení. Otázkou zůstává, jak to zvládat ve třídě o 30 žácích, kteří mají rozdílné nadání a schopnosti. Praxe ukazuje, že nám v tom mohou pomoci nové technologie a výukové programy založené na výzkumech neurovědy.
  • Má smysl testovat pokroky v učení tak často, jak to jen jde a začít testovat hned od počátku. Důležité ovšem je, že cílem testů je ukázat žákům jejich pokrok a tak je motivovat k dalšímu učení a ne rozdávat známky.
  • Chcete-li mít chytré dítě, omezte čas, který Váš potomek denně tráví na elektronických herních zařízeních vč. telefonu, počítače či televize. Maximum jsou 2 hodiny. Každá další hodina s elektronickým herním zařízením denně navíc znamená o jeden stupeň horší známky (ověřeno na známkách z matematiky a českého jazyka).

Učení je celoživotní záležitostí a tyto zásady jsou ve své podstatě platné pro učení v jakémkoli věku.

Letošní konference přilíkala téměř 140 účastníků z celé České republiky. V publiku převládali pedagogové a ředitelé škol všech stupňů, speciální pedagogové a vychovatelé. Jako pozorovatelé se zúčastnili rovněž zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Velkou skupinu posluchačů tvořili personalisté a manažeři z firem, odpovědní za personální rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců.


autor: Košťálová Věra
další články autora »

Počítadlo návštěv