360° zpětné vazby

Oproti standardním hodnotícím pohovorům (nadřízený vs. podřízený) probíhá 360° zpětná vazba navzájem mezi všemi. Ukazuje se, že při takovémto způsobu hodnocení na povrch vyplouvají „věci nevídané“. Ten, který působil ve firmě jako silný hráč, může dostat neočekávaně nízké hodnocení. Naopak řadový vedoucí týmu může zjistit, že je svými kolegy velmi ceněn pro svůj přístup k práci.

Pro člověka, který si z poskytnutých informací dokáže něco vzít, to může znamenat výrazný posun v osobním i profesním rozvoji. Zjistí své slabiny, případně může ve spolupráci s přímým nadřízeným nebo personalistou stanovit jakým směrem se bude chtít dále rozvíjet – vytvořit akční plán osobního rozvoje.

Co je 360° zpětná vazba?

 • Nástroj pro hodnocení a rozvoj pracovníků.
 • Informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování z více zdrojů (od různých hodnotitelů) jsou srovnány s vlastním hodnocením.

 360 Zpětná vazba

Hlavní přínosy

 • On-line nástroj je vysoce flexibilní, dostupný, přehledný.
 • Lze využít naprosté anonymity respondentů.
 • Nadřízeným poskytuje informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a o jejich silných a slabých stránkách.

Co přinese 360° zpětná vazba hodnocenému?

 • Komplexní zpětná vazba od lidí, kteří znají hodnocené i jejich výkon – nezávislý pohled od druhých lidí rozšiřuje hodnocenému znalost sebe sama, napomáhá zvýšení výkonu a zacílení vlastního rozvoje.
 • Dozví se, jak je vnímán ostatními lidmi v pracovním okolí (anonymní informace).
 • Může porovnat svoje sebehodnocení s reakcí okolí.
 • Informace lze velmi dobře využít k osobnostnímu rozvoji (změna postojů, chování a jednání v konkrétních situacích) nebo jako základní informace pro nastavení koučování.
 • Získá detailní zprávu s konstruktivním doporučením. Pokud to firemní kultura společnosti dovoluje, může hodnocený zprávu podrobně projít a rozebrat se svým přímým nadřízeným.

Co přinese 360° zpětná vazba firmě (organizaci)?

 • Cenné informace pro řízení kariéry pracovníků, jejich rozvoj, příp. podklady k odměňování.
 • Přinese personalistům informace potřebné k profesnímu i osobnostnímu rozvoji zaměstnanců.
 • Dává konkrétní doporučení pro rozvoj prostřednictvím kompetenčního modelu a tréninkové potřeby pracovníků.

Co přinese  360° zpětná vazba týmu?

 • Napomáhá zlepšení komunikace v týmu, přispěje k jeho rozvoji, otevírá komunikaci a rozvíjí firemní kulturu.

Proč právě 360° zpětnou vazbu od Everesty?

 • Bez zátěže – celý proces nijak nezatíží vaše HR oddělení. Příprava, realizace a vyhodnocení kompletně je v rukou Everesty.
 • Kdykoli, odkudkoli – on-line hodnocení je přístupné 24 hodin, 7 dní v týdnu, odkudkoli, kde je připojení k internetu.
 • Vysoká variabilita – systém umožňuje výběr různých kritérií:
 
 • propracovaná matice hodnotitelů - možnost hodnotit v následujících vazbách: sebehodnocení, kolega, přímý podřízený, přímý nadřízený, interní zákazník s vyšší rozhodovací pravomocí, interní zákazník se stejnou rozhodovací pravomocí, interní zákazník s nižší rozhodovací pravomocí, externí zákazník.
 • možnost doplnit si vlastní otázky, upravit si stávající otázky.
 • výběr z různých typů otázek (doplnění textu, výběr z odpovědí apod.).
 • možnost hodnocení klíčových kompetencí (soft skills) ve více úrovních.
 • neomezené počty (hodnocený X hodnotící) - můžete hodnotit pouze 1 osobu více hodnotiteli, ale i týmy hodnocených.
 • kompletní přehled o chodu (u každého účastníka přehled kolik % vyplněno a kdy, % vyplnění dotazníkového šetření).
 • není třeba dotazník vyplnit naráz - umožňuje "postupné" vyplňování (podle časových dispozic samotných účastníků), kdy je každá vyplněná volba uložena.
 • možnost určit výběr otázek z vygenerovaného dotazníku pro vyplnění externího zákazníka, ostatní otázky nebudou zobrazeny.
 • Vstupní informace respondentům – připravené prezentace k lepšímu vysvětlení projektu všem zúčastněným.
 • Anonymita – systém umožňuje dodržování vysoce anonymního on-line prostředí, včetně vyhodnocení.
 • Výstupní zpráva, které rozumíte – přehledné, srozumitelné a snadno interpretovatelné.
 • Kompletní řešení – možnost interpretace výsledků individuální koučovací zpětnou vazbou, konzultace s nadřízeným, skupinová facilitace apod.
 • Kompletní podpora šitá „na míru“ – pomoc s vytvořením rozvojového programu či systému hodnocení založených na výsledcích 360° zpětné vazby.

autor: Hlávková Barbora
další články autora »

Počítadlo návštěv